Brede Aanpak Verkeersveiligheid Overijssel

 

Wat is BAVO?

BAVO is een samenwerkingsverband gericht op het bestrijden van de verkeersonveiligheid. De provincie Overijssel, de regio Twente, alle gemeenten, Regionaal Orgaan voor de Verkeersveiligheid in Overijssel (ROVO), Veilig Verkeer Nederland (VVN), politie IJsselland, Openbaar Ministerie en Rijkswaterstaat zijn bij BAVO aangesloten.

De betrokkenheid van alle partners zorgt voor breed draagvlak. Een gezamenlijk proces en een goede organisatie vormen de basis voor een succesvolle aanpak van verkeersveiligheid.

Hoe werkt BAVO?

Verkeersveiligheid is een breed onderwerp. Daarom werken de partners in themagroepen aan deelonderwerpen om zo de hele verkeersveiligheid te belichten. BAVO kent de volgende themagroepen:

  • Handhaving
  • Onderzoek
  • Educatie
  • Infrastructuur
  • Communicatie

Partners nemen niet aan elke themagroep deel. Kennis en bevindingen worden onderling gedeeld, zodat alle betrokkenen op de hoogte blijven. Deze compacte aanpak zorgt voor focus in de samenwerking.

Om de samenwerking verder te concretiseren richten alle themagroepen zich, vanuit hun eigen discipline, vooralsnog op de volgende speerpunten:

  • fietsers
  • schoolomgeving
  • jonge automobilisten
  • landbouwverkeer

Een overkoepelend kernteam, waaraan ook de vertegenwoordigers van de themagroepen deelnemen, zorgt voor de afstemming tussen de thema’s en voor de integrale aanpak.

BAVO is nadrukkelijk een samenwerkingsorganisatie. Dit betekent dat vanuit BAVO voorstellen kunnen worden gedaan, maar dat de uiteindelijke besluitvorming bij de betrokken partijen zelf ligt.

Meer informatie?

Nieuwsgierig geworden? Stuur ons een mail met uw vraag of reactie.